วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

trick ในการนำข้อมูล CSV เข้า MySQL ครับ

มันมีประโยชน์มากนะครับ เวลาที่เรามีไฟล์ csv แล้วเราอยากจะนำข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล MySQL

ก่อนอื่นกำหนด หัว column ไฟล์ csv ให้เท่ากับ  ฟิลด์ในฐานข้อมูล ให้ตรงกันครับ
เช่น
ในไฟล์ csv มี 5 ประเภท ตัวอย่าง
1,2,3,4,5  
1,2,3,4,5

ส่วน ชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูล MySQL คือ
lang,sindex,name,spell,sdesc


เมื่อเรากำหนด ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ เข้าฐานข้อมูล mysql ก่อน เข้าสุ่ ฐานข้อมูลซึ่งมี table ที่เราต้องการนำข้อมูลเข้า
แล้ว  ใช้คำสั่ง

mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE '/Downloads/all-Table.csv' INTO TABLE tbidiom FIELDS TERMINATED BY ','  LINES TERMINATED BY '\r\n' (lang,sindex,name,spell,sdesc) ;

แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ :)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น