วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใช้งาน Siam Radio และ Siam Chord on iOS device

* ข้อมูลเล็กน้อยเกียวกับการใช้งาน Siam Radio และ Siam Chord on iOS device

Siam Radio
https://itunes.apple.com/us/app/siam-radio/id788398901
1. กดค้างที่ชื่อช่องสถานี เพื่อทำการเพิ่มเข้าสู่ channel favorite( สัญลักษณ์ +)
2. เมื่อต้องการลบช่องสถานีที่ favorite ก็กดค้างที่สถานี ก็จะสามารถลบออกได้เช่นเดียวกัน

Siam Chord
https://itunes.apple.com/us/app/siam-chord/id788350888
1. กดค้างที่ชื่อเพลง ในหน้ารายการชื่อเพลง เพื่อทำการเพิ่มเข้าสู่ chord favorite( สัญลักษณ์ +)
2.  เมื่อต้องการลบเพลงที่ favorite ก็กดค้างที่ชื่อเพลง  ก็จะสามารถลบออกได้เช่นเดียวกัน
1 ความคิดเห็น:

  1. I want to request some chords of Kammikaze Music please..... Like "act like a boy" - "feel it too" etc, thanksss

    ตอบลบ