วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

เกี่ยวกับ Siam Idioms.

Siam Idioms is a reference  phrase idioms of  thailand people.
In Thailand, Idioms in another name is Samnaun. Hope you enjoy.

Alphabetize index ก to ฮ
Alphabetize index A to Z (Proverb)
and able to search.

No internet connection.สยามอิดเดียม เป็นรายการอ้างอิงประโยคสำนวน คำคม ของคนไทย
ในประเทศไทย อิดเดียมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสำนวน.
อีกทั้งได้ทำการเพิ่ม สุภาษิตพระร่วง สำหรับผู้ที่สนใจจะเก็บไว้อ่านด้วย

เรียงตามลำดับ ก ถึง ฮ
เรียงตามลำดับ A ถึง Z  (สำนวนภาษาอังกฤษ)
และ ทำการค้นหาประโยคจากคำที่ต้องการได้


ไม่จำเป็นต้องมีการเปิดการใช้งานข้อมูลอินเตอร์เน็ต

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamidioms


วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใช้งาน Siam Radio และ Siam Chord on iOS device

* ข้อมูลเล็กน้อยเกียวกับการใช้งาน Siam Radio และ Siam Chord on iOS device

Siam Radio
https://itunes.apple.com/us/app/siam-radio/id788398901
1. กดค้างที่ชื่อช่องสถานี เพื่อทำการเพิ่มเข้าสู่ channel favorite( สัญลักษณ์ +)
2. เมื่อต้องการลบช่องสถานีที่ favorite ก็กดค้างที่สถานี ก็จะสามารถลบออกได้เช่นเดียวกัน

Siam Chord
https://itunes.apple.com/us/app/siam-chord/id788350888
1. กดค้างที่ชื่อเพลง ในหน้ารายการชื่อเพลง เพื่อทำการเพิ่มเข้าสู่ chord favorite( สัญลักษณ์ +)
2.  เมื่อต้องการลบเพลงที่ favorite ก็กดค้างที่ชื่อเพลง  ก็จะสามารถลบออกได้เช่นเดียวกัน
trick ในการนำข้อมูล CSV เข้า MySQL ครับ

มันมีประโยชน์มากนะครับ เวลาที่เรามีไฟล์ csv แล้วเราอยากจะนำข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล MySQL

ก่อนอื่นกำหนด หัว column ไฟล์ csv ให้เท่ากับ  ฟิลด์ในฐานข้อมูล ให้ตรงกันครับ
เช่น
ในไฟล์ csv มี 5 ประเภท ตัวอย่าง
1,2,3,4,5  
1,2,3,4,5

ส่วน ชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูล MySQL คือ
lang,sindex,name,spell,sdesc


เมื่อเรากำหนด ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ เข้าฐานข้อมูล mysql ก่อน เข้าสุ่ ฐานข้อมูลซึ่งมี table ที่เราต้องการนำข้อมูลเข้า
แล้ว  ใช้คำสั่ง

mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE '/Downloads/all-Table.csv' INTO TABLE tbidiom FIELDS TERMINATED BY ','  LINES TERMINATED BY '\r\n' (lang,sindex,name,spell,sdesc) ;

แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ :)วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การทำ ICON ใน MAC

type "source CreateICNS.src"

mkdir MyIcon.iconset
sips -z 16 16     Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_16x16.png
sips -z 32 32     Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_16x16@2x.png
sips -z 32 32     Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_32x32.png
sips -z 64 64     Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_32x32@2x.png
sips -z 128 128   Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_128x128.png
sips -z 256 256   Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_128x128@2x.png
sips -z 256 256   Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_256x256.png
sips -z 512 512   Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_256x256@2x.png
sips -z 512 512   Icon1024.png --out MyIcon.iconset/icon_512x512.png
cp Icon1024.png MyIcon.iconset/icon_512x512@2x.png
iconutil -c icns MyIcon.iconset
rm -R Icon.iconset

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

เริ่มต้นทำ cocos2dx

ขั้นตอนคือ
1. เข้าไป download framework ที่
http://www.cocos2d-x.org/download

2. เมื่อได้ไฟล์ มาแล้วก็ให้เข้าไปที่
folder tools/project-creator เพื่อทำการสร้าง  project

Enter `tools/project-creator`
Run the `create_project.py` script

Usage: create_project.py -project PROJECT_NAME -package PACKAGE_NAME -language PROGRAMING_LANGUAGE

example
./create_project.py -project jumpgame -package com.patingame.jumpgame -language cpp

เวลาตั้งชื่อ ให้ใช้  -package คนละชื่อ ไม่งั้น ไฟล์ android จะทับกันทำให้เรียก ได้แค่เกมส์เดียว


3. ### Build new project for android ###


    $ cd proj.android
    $ ./build_native.py4. เวลาเปิดโปรเจ๊ค ก็ทำตามปกติได้เลยครับ