วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใช้งาน Siam Radio และ Siam Chord on iOS device

* ข้อมูลเล็กน้อยเกียวกับการใช้งาน Siam Radio และ Siam Chord on iOS device

Siam Radio
https://itunes.apple.com/us/app/siam-radio/id788398901
1. กดค้างที่ชื่อช่องสถานี เพื่อทำการเพิ่มเข้าสู่ channel favorite( สัญลักษณ์ +)
2. เมื่อต้องการลบช่องสถานีที่ favorite ก็กดค้างที่สถานี ก็จะสามารถลบออกได้เช่นเดียวกัน

Siam Chord
https://itunes.apple.com/us/app/siam-chord/id788350888
1. กดค้างที่ชื่อเพลง ในหน้ารายการชื่อเพลง เพื่อทำการเพิ่มเข้าสู่ chord favorite( สัญลักษณ์ +)
2.  เมื่อต้องการลบเพลงที่ favorite ก็กดค้างที่ชื่อเพลง  ก็จะสามารถลบออกได้เช่นเดียวกัน
trick ในการนำข้อมูล CSV เข้า MySQL ครับ

มันมีประโยชน์มากนะครับ เวลาที่เรามีไฟล์ csv แล้วเราอยากจะนำข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล MySQL

ก่อนอื่นกำหนด หัว column ไฟล์ csv ให้เท่ากับ  ฟิลด์ในฐานข้อมูล ให้ตรงกันครับ
เช่น
ในไฟล์ csv มี 5 ประเภท ตัวอย่าง
1,2,3,4,5  
1,2,3,4,5

ส่วน ชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูล MySQL คือ
lang,sindex,name,spell,sdesc


เมื่อเรากำหนด ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ เข้าฐานข้อมูล mysql ก่อน เข้าสุ่ ฐานข้อมูลซึ่งมี table ที่เราต้องการนำข้อมูลเข้า
แล้ว  ใช้คำสั่ง

mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE '/Downloads/all-Table.csv' INTO TABLE tbidiom FIELDS TERMINATED BY ','  LINES TERMINATED BY '\r\n' (lang,sindex,name,spell,sdesc) ;

แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ :)