วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

Feature Of Siam Weather 23-01-2013


สยามเว้เธ่อ เป็น รายการรวบรวม ข้อมูลจาก  กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย
ต้องการ การใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1) มีการใช้งาน โดยจะมี Tab ให้เลือกใช้งานได้แก่

   a. WeatherForecast  
       เป็นพยากรณ์อากาศ ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคกลาง,ภาคตะวันออก ,ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  และ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
   b. Northern
       สภาพอากาศปัจจุบัน ภาคเหนือ
   c. Northeastern
       สภาพอากาศปัจจุบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   d. Central
       สภาพอากาศปัจจุบัน ภาคกลาง
   e. Eastern
      สภาพอากาศปัจจุบัน ภาคตะวันออก
   f. Sounthern(EastCoast)
      สภาพอากาศปัจจุบัน ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
   g. Sounthern(WestCoast)
       สภาพอากาศปัจจุบัน ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
  h. WarningNews
      เตือนภัยและข่าว2) พยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัด เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, อุบลราชธานี, มหาสารคาม, กรุงเทพมหานคร, สงขลา, ภูเก็ต3) สามารถทำการ แชร์รายละเอียดของการพยากรณ์อากาศ ได้


4) about แสดงสัญลักษณ์ อากาศ


สามารถทดลองใช้งาน Siam Weather นี้ได้จาก Link   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamweather

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น