วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

Android , iOS and Mac application now!

ก้าวสู่ปีที่ 3 ตั้งแต่ผมได้พัฒนา application  ต่อไปนี้คือ
link app ต่างที่ พัฒนาขึ้นมาให้ download ใช้กันฟรีๆ ครับ

View In Play Store (Android)
1. Siam Chess (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamchess)
2. Siam Radio (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamradio)
3. Siam Chord (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamchord)
4. Siam Weather (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamweather)
5. Siam FootBall (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamfootball)
6. Siam News (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamnews)
7. Siam Idioms (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamidioms)
8. Siam Checkers (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamcheckers.checker)
9. Bigger Bomb (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.patingame.biggerbomb)
10. Slide Box (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.patingame.slidebox)


View In iTunes (iOS)
1. Siam Chord (https://itunes.apple.com/us/app/siam-chord/id788350888)
2. Siam Radio (https://itunes.apple.com/us/app/siam-radio/id788398901)
3. Slide Box (https://itunes.apple.com/us/app/siam-chord/id788350888)
4. Bigger Bomb (https://itunes.apple.com/us/app/bigger-bomb/id838101878)


View in Mac App Store (Mac)
1. SlideBox (https://itunes.apple.com/us/artist/patinya-janluechai/id788350891#)
2. Bigger Bomb (https://itunes.apple.com/us/artist/patinya-janluechai/id788350891#)

หน้าตา icon ในแต่ละ app ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น