วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Siam Weather

App ใหม่ไว้ใช้สำหรับติดตาม สภาพภูมิอากาศ จาก http://www.tmd.go.th/
เว็บของกรมอุตุนิยมวิทยา ครับ
สามารถเข้าไป Download ได้ที่
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siamweather


* มีอะไรอยากจะเพิ่มสามารถแนะนำเข้ามาได้ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น